Transport Usługi

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Firmy transportowe działające na polskim rynku transportowym muszą wykupić ubezpieczenie OC przewoźnika. Jest to jednak niezbędny środek ochronny i nie spełnia wszystkich wymagań firm zajmujących się komercyjnym transportem drogowym. Ubezpieczenie OC przewoźnika jest dostępne dla wszystkich firm świadczących usługi przewozowe, nie jest obowiązkowe, ale popularne wśród przedsiębiorców. Posiadanie takiej polityki skutecznie chroni interesy przewoźnika oraz przewoźnika, który powierza przewóz towarów. OCP jest ważny przez 12 miesięcy, po czym należy podpisać kolejną umowę ubezpieczenia.

Dlaczego polityka OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie OC przewoźnika https://www.najjj.pl/ubezpieczenie-ocp/ jest niezbędne do pozyskania nowych klientów, utrzymania dotychczasowych klientów oraz utrzymania płynności finansowej firmy. Od momentu przyjęcia towaru klienta przewoźnik odpowiada za niego do momentu wydania towaru odbiorcy. Firmy żeglugowe z aktualną polityką przewoźnika OCP są cenione na rynku, ponieważ dbają nie tylko o własne interesy, ale także o swoich klientów.

Co obejmuje ubezpieczenie OCP?

Częściowe i całkowite uszkodzenie towaru, uszkodzenie towaru, opóźnienie w dostawie, kradzież. Jednak otrzymanie odszkodowania może podlegać różnym wyjątkom, które wymagają szczególnej uwagi. Wraz z zakupem polisy przewoźnik znacznie ogranicza straty finansowe spowodowane nienależytym wykonaniem umowy. Dodatkowo kontrahent otrzymuje od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzenie towaru.

Rodzaje Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Firmy transportowe działające obecnie na rynku realizują przewozy krajowe i międzynarodowe oraz mogą zawierać OCP dla różnych przewoźników związane z Konwencją CMR (International Commercial Road Transport). W przypadku przewozów krajowych obowiązującą regulacją jest Ustawa o Przewozach.

Aby uniknąć odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku, kierowcy powinni być świadomi:

  • Odpowiednio zabezpieczyć ładunek za pomocą pasów transportowych i transportować ładunek w odpowiednich warunkach temperaturowych.
  • Kierowcy muszą parkować w oświetlonych, monitorowanych miejscach, które są uważane za bezpieczne.
  • Powinien też mieć stały nadzór nad samochodem. Niepokojąca jest obecność klauzuli parkowania w umowie OCP przewoźnika, która regulowałaby takie kwestie.
  • Towar jest odpowiednio przygotowany do rozładunku w magazynie odbiorcy.
  • Towar może być przekazany wyłącznie upoważnionemu personelowi.

Kierowcy przewożący towary muszą kierować pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać wszystkich przepisów. Ważne jest również przestrzeganie godzin pracy, ponieważ zmęczenie i zmęczenie kierowcy może prowadzić do wypadków drogowych.

Konieczność wykupienia ubezpieczenia OC przewoźnika

Przedsiębiorcy zajmujący się działalnością spedycyjną są coraz bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za nadanie towarów i nie tylko martwią się o koszty decydując się na zakup OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Oznacza to, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za świadczone usługi spedycyjne jest nadrzędna. Przedsiębiorcy znają zagrożenia związane z wykonywaniem komercyjnego transportu drogowego. Z tego powodu zdecydowali się na rozszerzenie OCP i zwiększenie odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych przy rozpatrywaniu roszczeń.

OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika
Ubezpieczenie OC przewoźnika

Warunki ubezpieczenia OCP Przewoźnika mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela, oferty, wyłączeń i warunków dodatkowych (rozszerzenie polisy). Udając się do towarzystwa ubezpieczeniowego, musisz negocjować warunki umowy, aby była ona w 100% odpowiednia dla Twojego biznesu. Jeżeli przedsiębiorca przewozi towary łatwo psujące się, polisa powinna zawierać klauzulę zwalniającą przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w przypadku awarii agregatu chłodniczego.

W większości przypadków ubezpieczenie OCP obejmuje następujące zdarzenia: rażące niedbalstwo kierowcy, kradzież towaru w miejscu uznanym za nielegalne (zgodnie z warunkami polisy). Dotyczy to również dostawy towarów osobom nieuprawnionym.

Jakimi kryteriami powinni kierować się przedsiębiorcy kupując OCP przewoźnika?

Kryteria te obejmują warunki ubezpieczenia, a przede wszystkim:

  1. Suma ubezpieczenia – to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W takim przypadku właściciel firmy transportowej musi wziąć pod uwagę wartość przewożonego towaru. ważny! Wysokość zabezpieczenia na wydarzenie najlepiej określić w umowie.
  2. Wymagania dotyczące parkowania pojazdów – Czy kierowcy dostarczający towary są parkowani tylko na strzeżonych obszarach?
  3. Zasięg geograficzny przewoźnika OCP  https://www.facebook.com/ocpprzewoznika – krajowy czy międzynarodowy?

Rozszerz zakres polityki na odpowiedzialność podwykonawców

Należy zawsze pamiętać o wyłączeniach, które ograniczają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia szkody. Należą do nich: siła wyższa, przewóz kosztowności, takich jak dzieła sztuki, biżuteria, pieniądze itp. Przestępcy mogą obejmować grabież i transport żywych zwierząt. Przed wyborem konkretnego ubezpieczenia warto zastanowić się nad jego przedłużeniem, aby mieć jak najmniejszą odpowiedzialność za uszkodzenia ładunku w transporcie.