Geologia

Kiedy wyczerpią się złoża ropy naftowej?

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia popularne było twierdzenie, że złoża ropy naftowej niebawem się wyczerpią i konieczne jest niezwłoczne wyhamowanie użycia tego surowca na świecie.