Edukacja Praca

Czas trwania szkolenia BHP

Czas trwania szkolenia BHP – Kodeks Pracy mówi o tym, iż każdy pracodawca musi przeszkolić nowych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to konieczne przed dopuszczeniem pracowników do obowiązków na swoim stanowisku pracy. Szkolenie BHP dzieli się na dwa szkolenia: wstępne oraz okresowe. Ile trwa szkolenie BHP? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Odpowiadamy na nie w niniejszym artykule.

Od czego zależy czas trwania szkolenia BHP?

Czas trwania szkolenia BHP jest zależny od kilku czynników. Przede wszystkim zależy to od rodzaju danego kursu. Kurs wstępny zazwyczaj trwa krócej niż kurs okresowy BHP. Wstępne szkolenie BHP powinno trwać nie mniej niż 360 minut, natomiast okresowe minimum 720 minut. 

Czas trwania szkolenia wstępnego zależy zarówno od przygotowania zawodowego jak i od stażu pracy danego pracownika czy praktykanta. Na długość trwania szkolenia BHP ma też przede wszystkim rodzaj stanowiska pracy i to, jakie zagrożenia na nim występują. Warto też wiedzieć, iż niektóre firmy, które oferują kursy BHP, decydują się na przeprowadzenie ich w formie online.

To, jak często trzeba powtarzać szkolenie BHP, zależy przede wszystkim od rodzaju takiego szkolenia. Szkolenie wstępne BHP powinno być przeprowadzane u wszystkich nowych pracowników, praktykantów oraz studentów w miejscu odbywania praktyk lub stażu. Szkolenie wstępne BHP dotyczy również uczniów szkół zawodowych, którzy są zatrudnieni w celu nauczenia się zawodu. Jeżeli jednak pracownik pełnił identyczne obowiązki u poprzedniego pracodawcy, może zostać zwolniony ze szkolenia wstępnego BHP.

Częstotliwość przeprowadzania okresowego szkolenia BHP zależy natomiast od tego, w jakim zawodzie pracuje dany pracownik.

Ile czasu trwa szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP, które musi przejść każdy nowy pracownik, składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Jeśli chodzi o czas trwania szkolenia wstępnego BHP, to zależy on przede wszystkim od zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy i specyfice pracy. Na długość szkolenia wstępnego BHP wpływa też staż pracy jak i doświadczenie zawodowego danego pracownika. Część ogólna szkolenia wstępnego BHP trwa co najmniej 3 godziny lekcyjne, natomiast część stanowiskowa – minimum 8 godzin lekcyjnych. Nie dotyczy się to pracowników administracyjno-biurowych, którzy mogą odbyć takie szkolenie w 2 godziny lekcyjne.

Sprawdź koniecznie oferty:

Ile czasu trwa szkolenie okresowe BHP?

Szkolenia okresowe BHP mają zróżnicowany czas trwania. Osoby zatrudniane na stanowiskach kierowniczych czy inżynieryjno-technicznych muszą odbyć co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia okresowego BHP. Robotnicy jak i pracownicy biurowo-administracyjni muszą natomiast przejść szkolenie okresowe trwające nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych. Szkolenie okresowe BHP trwa najdłużej dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ile? 32 godziny lekcyjne, zatem naprawdę sporo. Odbywanie takich szkoleń jest jednak konieczne i nie sposób je ominąć.

Szkolenie BHP – jak wygląda?

W ramach szkolenia okresowego BHP prezentowane są zagadnienia związane w rozporządzeniu. Trzeba jednak nadmienić, że program każdego szkolenia zawsze powinien być dostosowany do specyfiki określonego zakładu pracy oraz w szczególności do zagrożeń, które w danym miejscu mogą występować. Dokładny przebieg programu szkolenia powinien być skonsultowany z pracownikami służb BHP. Na samym początku szkolenia należy omówić ogólne zasady BHP. W ramach szkolenia musi być także mowa o ochronie przeciwpożarowej i zasadach pierwszej pomocy. Na koniec szkolenia okresowego BHP musi być przeprowadzony test wiedzy. Jedynie pracownicy posiadający ważny szkolenie BHP mogą zostać dopuszczeni do wykonywania swoich służbowych obowiązków.

Dopuszczalne formy szkolenia BHP

Czas trwania szkolenia BHP
Czas trwania szkolenia BHP

Szkolenia BHP są dostępne najczęściej w formie stacjonarnej, jednakże dużą popularnością w ostatnim czasie cieszą się szkolenia online, czyli samokształcenie. Taka forma szkolenia BHP jest dostępna dla większości stanowisk, w tym dla pracowników inżynieryjno-technicznych jak i pracowników służby BHP. Szkolenia e-learning najczęściej są dostępne dla pracowników administracyjno-biurowych w związku z tym, iż bardzo często pracują oni w trybie „home office”, czyli zdalnie we własnym domu. Taka forma szkolenia BHP pozwala zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z dowolnego miejsca w kraju. Należy jednak wspomnieć, iż jest grupa stanowisk, która nie może skorzystać ze szkolenia online. Mowa tu o pracownikach zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którzy wymagają szkolenia na żywo.

Kończąc, szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczne i dotyczy zarówno pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, jak i podwykonawców, którzy przebywają na terenie zakładu pracy. Powinno również objąć osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Szkolenie wstępne dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast okresowe odnosi się do rodzaju danego stanowiska pracy i jest bardziej ukierunkowane na specyfikę danego zawodu. Koszty szkoleń BHP są pokrywane przez pracodawców. Należy także wiedzieć, iż pracownik powinien odbyć szkolenie BHP w godzinach pracy zakładu.